Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byrådsavdeling for finans
 
 

Aktuelt

Ny elektronisk tjeneste – søkeprosess med veiledning
Det er nå blitt tilgjengelig en ny elektronisk tjeneste tilgjengelig for innbyggere og næringsliv i Oslo. I Program for elektroniske tjenester er det nå utarbeidet et felleskonsept som gjør det mulig å tilby innbyggere og næringsliv enkle elektroniske søkeprosesser med veiledning. Les mer om ordningen på Næringsetatens nettsider. (03.09.14)
240 høringsuttalelser om forslag til ny kommunplan
Forslag til ny kommuneplan for Oslo kommune har vært på høring og til offentlig ettersyn. Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Sammen med forslag til kommuneplan ble en sak om endringer i markagrensen i medhold av markalovens § 2 sendt til offentlig høring. (26.08.14)
Standard & Poor's gir Oslo kommune høyest oppnåelige ratingkarakter
Standard & Poor's gir Oslo kommune den høyest oppnåelige ratingkarakteren, AAA/Stable Outlook, i sin siste vurdering.
S&P begrunner AAA/Stable Outlook med at Oslo kommune har en sterk lokal økonomi i vekst. Kommunen forventes å opprettholde positive driftsresultat, selv om investeringsutgiftene har vært og forventes å bli høye. Her kan du lese byrådets pressemelding. (15.07.14)