Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byrådsavdeling for finans
 
 

Aktuelt

Oslo kommune lanserer Statistikkbanken
Oslo kommune lanserer nå nettstedet Statistikkbanken. Statistikkbanken erstatter Helseetatens statistikkbank og en rekke data som har vært tilgjengelig på Oslostatistikken, Oslo kommunes statistikksider. Statistikkbanken er en del av Oslo Kommunes satsning på åpne data, med et ønske om å gjøre statistikk tilgjengelig for flest mulig. Målet er å samle statistikk over ulike temaområder i kommunen. Statistikkbanken gjør det mulig for brukeren selv å skreddersy dataene etter eget behov og kan fremstilles i tabell, grafer eller kart. Dataene kan eksporteres til videre benyttelse enten som datafil eller et bilde.   (22.10.14)
Ny elektronisk tjeneste – søkeprosess med veiledning
Det er nå blitt tilgjengelig en ny elektronisk tjeneste tilgjengelig for innbyggere og næringsliv i Oslo. I Program for elektroniske tjenester er det nå utarbeidet et felleskonsept som gjør det mulig å tilby innbyggere og næringsliv enkle elektroniske søkeprosesser med veiledning. Les mer om ordningen på Næringsetatens nettsider. (03.09.14)
240 høringsuttalelser om forslag til ny kommunplan
Forslag til ny kommuneplan for Oslo kommune har vært på høring og til offentlig ettersyn. Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Sammen med forslag til kommuneplan ble en sak om endringer i markagrensen i medhold av markalovens § 2 sendt til offentlig høring. (26.08.14)